Links
Blue Water offices
Inco terms - English
Inco terms - Dansk
Status
Ændring af password på Blue Water web systemer

Som informeret på e-mail skal alle kunder på Blue Waters web systemer ændre password.

Først gang, der logges på (fra 30. januar, 2020), bliver man automatisk bedt om at ændre password, før man kan gå videre til systemet.

Det tager ca. 30 minutter, før det nye password er aktivt.


Hvis man logger ud, inden det nye password er aktivt, kan man logge på igen ved at bruge det gamle password. Efter 30 minutter vil kun det nye password kunne bruges.Changing your Blue Water web-systems login

As announced by e-mail all web-logins for Blue Water web-systems must change their password.

First time you log on to a system (from January 30th, 2020) you will be prompted to change your password, before you can continue working in the system.

The new password will be active after 30 minuttes.


If you log out before the new password is active, then you can still log on with your old password. After 30 minuttes only your new password will give you access.Justering af EU road tax per 1. januar 2020.

Alle udgifter der betales til maut, vejskat, motorvejsafgifter i de europæiske lande er samlet i tillægget, ”EU road tax”.


De enkelte lande foretager løbende store og små justeringer af disse udgifter der skal medvirke til at forbedre vejnettet.


Sidste gang vi ændrede vore priser var den 1 januar 2019, i forbindelse med at Tyskland hævede maut-satser med kraftige stigninger.


Denne gang er der tale om få og mindre justeringer:
- Danmark er sammen med bl. a. Holland og Luxembourg medlem af Eurovignette samarbejdet. Prisen er i 2019 sat op fra € 8 per dag til € 12 per dag.
- Østrig har hævet taksterne fra 1. januar med 5-6 procent samt en ekstra stigning (20,3%) på den vigtige transit strækning til Italien.


Konsekvensen af disse justering betyder at EU road tax gebyret stiger med 2-3 procent på landene, Benelux, Østrig og Italien.


De nye takster vil være tilgængelige på hjemmesiden fra den 11. november 2019.


Road Tax adjustment effective from 1 January 2020


The EU Road Tax comprises all charges paid for Maut, road tax and toll in the European countries.


The individual countries currently make minor and major adjustments of these charges which contribute to upgrading the road network.


Last time we changed our prices was on 1 January 2019 in connection with Germany’s heavy increase of its Maut tariff.


This time there will be few and minor adjustments:
- Denmark is, together with Holland and Luxembourg among others, a member of the Eurovignette cooperation. In 2019 the price increased from € 8 per day to € 12 per day.
- Austria has increased the rates by 5-6 percent as from 1 January and has introduced an additional increase (20.3%) on the important transit distance to Italy.


The consequence of these adjustments means that the EU Road Tax will increase by 2-3 percent for the Benelux countries, Austria and Italy.


The new charges are available on our homepage after the 11th November 2019.
Log in
Username:
Password: