Links
Blue Water offices
Inco terms - English
Inco terms - Dansk
Status
EU Road Tax justeres pr. 1. januar 2019

Forbundsdagen (Deutscher Bundestag) har for nyligt vedtaget nye takster for den afgift (Maut), der betales for lastbiler, der kører på det tyske vejnet.

Der er tale om markante justeringer, på de i alt 30 forskellige gebyrer, hvoraf nogle stiger pr. 1. januar med op til 60 %. Den mest aktuelle sats, der påvirker de internationale lastbiler, stiger med 39 %.

I Blue Water Shipping har vi derfor justeret vores takster for EU Road Tax tilsvarende med den førnævnte procentsats. Justeringen af den tyske Maut får indflydelse på alle transporter til og fra Tyskland, men mindst ligeså vigtigt påvirker det alle de transporter, der afvikles igennem Tyskland.

Såfremt der er spørgsmål til dette emne, er din Blue Water-kontaktperson klar til at hjælpe.EU Road Tax adjustment as from 1 January 2019

Deutscher Bundestag has recently introduced new toll rates (MAUT) for trucks using the German road network.

We are talking about marked adjustments of the MAUT. In total, 30 different rates are involved, some of which will be increased by up to 60% as from 1 January 2019. The most relevant rate, affecting the international trucks, will increase by 39%.

Consequently, we have in Blue Water Shipping adjusted our EU Road Tax rates accordingly by the above percentage. The adjustment of the German MAUT will affect all transports to and from Germany, but equally important, it will have an influence on all transports through Germany.

If you have any questions to this subject, your Blue Water contact will be pleased to help.
Log in
Username:
Password: